top of page

Privacy statement

1. Algemeen

In dit privacy statement, legt Convious (of ‘we’ of ‘ons’) uit hoe we persoonsgegevens gebruiken wanneer er gebruik wordt gemaakt van de diensten van de TAP app. 

Convious is de gegevensverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we van gebruikers verwerken. Dit statement is van toepassing op alle gebruik van de persoonsgegevens zoals verzameld door TAP, via de website, de app of op andere wijze.

Dit privacy statement geldt voor de gebruikers van de websites van onze klanten die gebruik maken van de diensten van TAP, voor gebruikers van onze app en voor bezoekers van onze website.

 

2. Hoe gebruiken we je gegevens 

Convious biedt via de TAP app en bijbehorende websites een dienst aan die gebruikers in staat stelt om mobiel een toegangsticket en bijbehorende diensten af te nemen. Dit kan geschieden door op basis van ‘tap in’ en ‘tap uit’ toegang te krijgen tot een bij TAP aangesloten locatie. Op basis van de daadwerkelijk in een locatie doorgebrachte tijd betalen gebruikers achteraf. De TAP dienst wordt hier verder ‘de dienst’ genoemd. De locatie die via de dienst beschikbaar wordt gesteld en waar op basis van tijd(seenheden) tegen betaling via de dienst gebruik van kan worden gemaakt, kan betrekking hebben op amusement, wellness, cultuur, sport of anderszins (‘de locatie’). 

2.1 Gegevens in het kader van het leveren van de dienst voor gebruikers van de app

Wanneer de gebruiker gebruik wenst te maken van de dienst, downloadt de gebruiker onze app en vult de gebruiker zijn e-mailadres, woonplaats, voor- en achternaam en geboortedatum in. Ook wordt er opgeslagen welke betaalmethode er gebruikt wordt. Deze gegevens gebruiken we om de dienst te kunnen leveren. Via de app kan er ook informatie worden bekeken over de locaties, zoals de openingstijden van een locatie, kosten van een dagkaart en wat de afstand is tot de locatie. 

De gebruiker heeft de keuze om in de app ‘bijhouden locatiegegevens’ aan en uit te zetten. De locatiegegevens zijn echter noodzakelijk voor TAP om de toegang tot de locatie op basis van ‘tap in’ te verlenen en uitgang op basis van ‘tap uit’ te kunnen bieden. We gebruiken de locatiegegevens ook om (wanneer de gebruiker dat wil) een selectie te maken van de TAP locaties in het gebied dat de gebruiker aangeeft waarbinnen de gebruiker locaties wilt bezoeken en om de afstand tot de locatie te kunnen tonen. Tevens worden de locatiegegevens gebruikt om heatmaps en bezoekersstromen zichtbaar te maken.

Wij zullen de gegevens die we verzamelen ook gebruiken om contact met de gebruiker te onderhouden en om eventuele vragen te kunnen beantwoorden die de gebruiker heeft over de dienst. Verder gebruiken we de gegevens en de feedback, om onze dienst verder te verbeteren. 

We kunnen de gegevens gebruiken voor het oplossen van technische problemen, in het kader van fraudebestrijding of beveiliging om de veiligheid en rechten en eigendommen te beschermen. Dit gebruik kan bestaan uit het verrichten van onderzoek naar verdachte of ongebruikelijke activiteiten en overtredingen van onze Algemene Voorwaarden waar de gebruiker bij het downloaden van de app mee akkoord is gegaan. De verwerking van deze gegevens doen we in het kader van ons gerechtvaardigd belang om de dienst te verbeteren en om fraude tegen te gaan.

2.2 Gegevens die worden vastgelegd bij gebruikmaking van de dienst

Naast de gegevens die de gebruiker ons zelf verstrekt bij het aanmaken van een account of door gebruikmaking van de dienst, wordt ook een aantal gegevens automatisch geregistreerd op onze server wanneer de gebruiker onze website of app bezoekt, zoals welke webpagina’s er worden bezocht, het IP-adres en de naam, merk, versie van het computersysteem of ander device en type internetbrowser. 

De informatie over het klik- en zoekgedrag op de website en de locaties die de gebruiker heeft bezocht of bekeken op onze website, de instellingen in de app, de communicatie met ons in verband met het gebruik van onze dienst kan door ons gecombineerd worden. Al deze informatie maakt het mogelijk om onze gebruikers en websitebezoekers in groepen (segmenten) in te delen met gezamenlijke kenmerken zoals leeftijdsgroep, geslacht of regio. Zo kunnen wij de gebruiker meer relevante informatie geven. Ook kunnen we op basis van deze informatie de website aanpassen om bijvoorbeeld de indeling voor de gebruiker handiger te maken, volgorde van zoekresultaten te wijzigen, zichtbaarheid van bepaalde aanbiedingen te wijzigen en bepaalde pagina’s anders in te richten. Segmenten worden ook gebruikt voor het tonen van advertenties waarvan we denken dat die voor de gebruiker relevant zijn op die van derden en voor campagnes op onze website of in onze app. We proberen op basis van de informatie die we van de gebruiker hebben onze communicatie in de app, via banners of advertenties zo relevant en interessant mogelijk te maken. Wij meten bovendien de effectiviteit van onze campagnes. 

De hiervoor genoemde verwerkingen voeren we uit in ons gerechtvaardigd belang, namelijk dat om onze dienst te kunnen verbeteren en om eventuele nieuwe functionaliteiten onder de aandacht van onze klanten, websitebezoekers en gastgebruikers te kunnen brengen die interessant voor ze lijkt. Ons belang bestaat ook uit het kunnen meten van de effecten van onze marketing (campagnes).

2.3 Gebruik van gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven en andere (marketing)informatie 

De gebruiker kan zelf via de instellingen in de app aangeven of hij push of andere notificaties van ons wil ontvangen met algemene of marketinggerelateerde informatie. De gebruiker kan altijd bezwaar maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden via de hieronder opgenomen contactgegevens. 


3. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode dat er gebruik wordt gemaakt van de dienst en wij zullen het account en de bijbehorende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen na beëindiging door ons of door de gebruiker van het gebruik van onze dienst, zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden. Alleen die gegevens die we verplicht zijn te bewaren onder belasting- en boekhoudverplichtingen zullen we bewaren. 

 

4. Cookies

Veel van de in dit Privacy Statement genoemde informatie wordt door middel van cookies verzameld. Cookies zijn tekstbestandjes die het device of de browser opslaat wanneer de gebruiker onze website of app bezoekt. Wij gebruiken ook technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels, Javascripts en tags. Bezoekt de gebruiker onze website of wordt onze app opnieuw gebruikt, dan wordt het device of de browser herkend. Dit is onder meer nodig om de favorieten te onthouden, om de accountgegevens te bewaren zodat deze niet steeds opnieuw te hoeven worden ingevoerd, maar ook om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Cookies worden ook gebruikt door ons en door derden om gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Waar nodig, wordt de gebruiker altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Op de Website kan de gebruiker meer lezen over ons gebruik van cookies, onder andere welke cookies precies worden geplaatst, het doel van de cookies en de bewaartermijn.  

 

5. Verstrekking van de persoonsgegevens

Alleen de medewerkers van TAP die toegang nodig hebben in verband met het leveren van de dienst krijgen toegang tot de persoonsgegevens en alleen tot die gegevens die daarvoor nodig zijn. Het kan nodig zijn om van tijd tot tijd persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken die bepaalde diensten aan ons leveren zoals bijvoorbeeld het hosten van de website of andere (IT) diensten, aan onze payment providers (Stripe, mollie, adyen en ingenico) voor het regelen van de betaling aan de deelnemende locaties, aan professionele adviseurs (zoals accountants of advocaten) of aan autoriteiten of opsporingsautoriteiten (voor zover we daartoe verplicht zijn). In geval van verstrekking aan een derde partij zorgen we over het algemeen dat deze partijen de gegevens alleen voor het doeleinde zullen gebruiken waarvoor de gegevens verstrekt zijn (met uitzondering van autoriteiten en opsporingsautoriteiten). 

De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken de persoonsgegevens alleen ten behoeve van TAP. In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens geanonimiseerd worden doorgegeven aan derde partijen. Dit houdt in dat de gegevens zodanig worden bewerkt dat de gegevens niet zijn terug te herleiden naar een persoon waardoor dit niet onder de noemer ‘verwerking van persoonsgegevens’ valt. Het zal in dit geval gaan om gegevens zoals het aantal bezoekers van een bepaalde locatie. Deze partijen zullen de gegevens echter alleen gebruiken voor hetzelfde doel als dat wij dat doen en garanderen hetzelfde beschermingsniveau. De gebruiker gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord. De derde partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd. Een aantal service providers is gevestigd buiten de Europese Unie of heeft toegang tot persoonsgegevens van buiten de EU. Dit betreffen: Google, Facebook, Hubspot, Amazon hosting, allen gevestigd in de VS. 

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens door deze derde partijen regelt. Voor zover het om partijen (met toegang van) buiten de EU gaat en het betreffende land geen adequaat beschermingsniveau biedt, is doorgifte door TAP onder voorwaarde van het sluiten van een overeenkomst met door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen of zorgt TAP anderszins voor passende maatregelen. 

De locaties waar de gebruiker via onze dienst gebruik van kan maken, krijgen toegang tot de naam van de gebruiker, het telefoonnummer, of er wel of niet is ingetapt en op welk tijdstip, om het recht op toegang tot de betreffende locatie te kunnen verifiëren. Wij hebben over deze toegang strikte afspraken met de operators gemaakt. Ook dient de gebruiker akkoord te gaan met het privacy statement en de algemene voorwaarden van de betreffende locatie.
 

6. Beveiliging

We zullen de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen misbruik of andere vormen van onrechtmatig of onbevoegd gebruik, waaronder vernietiging, verlies of wijziging. We zullen ook van onze service providers verlangen dat deze de gegevens vertrouwelijk behandelen en adequaat beveiligen. 

7. Inzagerecht en wijzigings - en andere verzoeken

Wij communiceren op diverse manieren met de gebruiker, onder andere via e-mail en via onze app.

 

De gebruiker kan de persoonsgegevens zelf aanpassen in de app en de gebruiker kan zelf op elk gewenst moment het aangemaakte account verwijderen, conform onze Algemene Voorwaarden.  

 

De gebruiker heeft daarnaast het recht om een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die wij verwerken. Wanneer de gegevens incorrect, incompleet of in strijd met toepasselijk recht worden verwerkt, kan de gebruiker ons verzoeken om de gegevens te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken (voor zover relevant). De gebruiker heeft onder omstandigheden ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en het recht om de persoonsgegevens in een gangbaar bestandsformaat van ons te verkrijgen, voor zover beschikbaar. 

 

De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. In geval van klachten kan de gebruiker zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Indien er vragen zijn over dit privacy statement of over ons gebruik van de gegevens, horen wij het graag.

 

TAP is een onderdeel van Convious
Herengracht 440 A

1017 BZ Amsterdam
info@convious.com

 

We updaten dit statement van tijd tot tijd. Wanneer we dat doen, zullen we een nieuw statement publiceren in onze app en op onze website.

bottom of page